Super User

افزایش صدور مجوزهای صنعتی و معدنی و رشد اشتغال در سال 95

معرفی مدیرانکل جدید معاونت برق و انرژی وزارت نیرو

دانشمندان موفق شدهاند برای اولینبار تمامی فعالیتهای نورونی در کل سیستم عصبی یک موجود زنده را به صورت مستقیم و زنده ثبت کنند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان آبهای آشامیدنی و معدنی با اشاره به درخواست این انجمن از واحدهای تولیدی مبنی بر عدم افزایش قیمت تا پس از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری، اعلام کرد:

 

محققان با الهام از جهان گیاهان، موفق به ابداع الکترودی جدید شدهاند که میتواند ذخیرهسازی انرژی خورشیدی را ۳۰۰۰ درصد کند.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سالهاست مقام معظم رهبری بر لزوم تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید می ورزند

  • تولید روزانه نفت خام میدان مشترک آزادگان جنوبی که سال‎هاست از حدود ٥٠ هزار بشکه فراتر نرفته است، دیروز از مرز ٨٠ هزار بشکه عبور کرد.

یک نویسنده و تحلیلگر آمریکایی ضمن انتقاد از حمله اخیر واشنگتن به پایگاه الشعیرات در سوریه اعلام کرد که این حمله شأن آمریکا را پایین آورد.

فروردین هم رو به اتمام است اما شعب بانکی همچنان در مقابل درخواست مردم برای دریافت وام، مقاومت میکنند. گویا بانکها بعد از ۲۸ روز، هنوز کرکرهها را بالا ندادهاند.

رئیسجمهوری با اشاره به اینکه مدیریت انقلابی و جهادی ملت ایران و جوانان این مرز و بوم زمینه ساز دستاوردهای هستهای شده است، تاکید کرد:

تعمیق رکود از نگاه کارشناسان یکی از نمرات منفی دولت یازدهم است. رکودی که به قیمت از دست رفتن سرمایه بسیاری از فعالان اقتصادی و بخش تولید در کشور تمام شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه در آغاز دولت تولید کشور ۲۴۰ میلیون متر مکعب گاز در روز بوده است گفت: امروز این عدد به ۵۷۵ میلیون متر مکعب رسیده است،یعنی بیش از ۲ برابر.

Template by JoomlaShine