Super User

مافیایی در صنعت خودروسازی کشور شکل گرفته که با واردات قطعات بیکیفیت چینی و تحویلآن به خودروسازن برای تولید خودروهای داخلی، تیشه بر ریشه ایمنی و رفاه شهروندان میزند.

 

کارخانه داروگر نه تنها تعطیل نشده بلکه افزایش تولید نیز دارد

دستورالعمل تامین امنیت سرمایه گذاری تا پانزدهم اردیبهشت تدوین شود

افزایش صدور مجوزهای صنعتی و معدنی و رشد اشتغال در سال 95

معرفی مدیرانکل جدید معاونت برق و انرژی وزارت نیرو

دانشمندان موفق شدهاند برای اولینبار تمامی فعالیتهای نورونی در کل سیستم عصبی یک موجود زنده را به صورت مستقیم و زنده ثبت کنند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان آبهای آشامیدنی و معدنی با اشاره به درخواست این انجمن از واحدهای تولیدی مبنی بر عدم افزایش قیمت تا پس از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری، اعلام کرد:

 

محققان با الهام از جهان گیاهان، موفق به ابداع الکترودی جدید شدهاند که میتواند ذخیرهسازی انرژی خورشیدی را ۳۰۰۰ درصد کند.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سالهاست مقام معظم رهبری بر لزوم تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید می ورزند

  • تولید روزانه نفت خام میدان مشترک آزادگان جنوبی که سال‎هاست از حدود ٥٠ هزار بشکه فراتر نرفته است، دیروز از مرز ٨٠ هزار بشکه عبور کرد.

یک نویسنده و تحلیلگر آمریکایی ضمن انتقاد از حمله اخیر واشنگتن به پایگاه الشعیرات در سوریه اعلام کرد که این حمله شأن آمریکا را پایین آورد.

فروردین هم رو به اتمام است اما شعب بانکی همچنان در مقابل درخواست مردم برای دریافت وام، مقاومت میکنند. گویا بانکها بعد از ۲۸ روز، هنوز کرکرهها را بالا ندادهاند.

Template by JoomlaShine