متاسفانه در چند هفته قبل توسط رسانه ها اعلام گردید
آلودگی هوا با شاخص152 با شاخص 152 معذلی است
ساختمان های فرسوده دوباره در دست فراموشی
متاسفانه با توجه به بروز فاجعه کرونا و فراگیری این ویروس
متاسفانه شاهد قطعی بدون برنامه برق در کشور هستیم.
مواد اولیه که برای تولید نقش بنیانی دارد
انتخابات شورای شهر در کنار انتخابات ریاست جمهوری ،
در انتخابات ۱۴۰۰ مردم انقلابی ایران

Login Form

Template by JoomlaShine