همزمان با برپایی سومین دوره از جشنواره دانش آموزی دریا، دستاوردهای فناورانه دریایی در  3 بخش شرکتهای دانشبنیان دریایی، سازمانها و ارگانهایی دریایی همچنین دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقات دریایی مورد بررسی قرار میگیرد.

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: تمهیدات و مقدمات لازم به منظورِ تأمین مواد اولیه مانند کیک زرد فراهم آمده و در یک سال اخیر بیش از 360 تُن کیک زرد به ذخایر استراتژیک کشورمان اضافه شده است.

یک شرکت اسلواکیایی  به زودی از یک خودروی پرنده رونمایی می کند.

دارمین ناسوتیون' وزیر هماهنگی امور اقتصادی اندونزی در دیدار دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ایران پیشنهاد داد کارگروه مشترک بین دو کشور در زمینه فناوری نانو تشکیل شود.

محققی از دانشگاه تربیت مدرس با همکاری یک شرکت بینالمللی اقدام به استفاده از فناوری نانو در جهت افزایش کارایی کرمهای ضد آفتاب کرده است.

 

پرورش موفقیت آمیز سیب زمینی در محیط سخت و خشنی مانند مریخ خبر خوشحال کننده ای برای علاقمندان به این سفر ماجراجویانه است

تولید نانورنگی برای کاهش شدت ورود امواج الکترومغناطیسی به منازل

Template by JoomlaShine