با فناوری نانو محقق شد؛ تولید کرم‌های ضد آفتاب با قابلیت رهایش ماده‌ ضدسرطان

(0 رای‌ها)

محققی از دانشگاه تربیت مدرس با همکاری یک شرکت بینالمللی اقدام به استفاده از فناوری نانو در جهت افزایش کارایی کرمهای ضد آفتاب کرده است.

 اقلیم صنعت به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، اشعه‌ خورشید دارای امواج مختلف با طولموجهای متفاوت از قبیل پرتوهای فرابنفش تا امواج فروسرخ است.

یکی از عوامل مهم بیماریهای پوستی اشعه‌ فرابنفش خورشید است که مقادیر زیاد آن موجب بروز ابتلا به سرطان پوست میشود. با توجه به اینکه بسیاری از مردم بیشتر وقت خود را در معرض اشعه‌ خورشید سپری میکنند، ازاینرو محافظت از پوست در برابر این اشعهی مضر بسیار ضروری است.

سمانه آشناگر،مجری طرح، با اشاره به مواد آلی و غیر آلی سمی و سرطانزای موجود در کرمهای ضد آفتاب در رابطه با اهداف طرح گفت: در طرح حاضر تلاش کردیم با اضافه کردن نانوذرات نانوکامپوزیتی به کرم ضد آفتاب، کارایی جذب اشعه‌ فرابنفش این کرمها را افزایش دهیم. همچنین حضور و رهایش تدریجی ماده‌ ضدسرطان منجر به افزایش قابلیت آنتی اکسیدانی این کرم ضد آفتاب خواهد شد.

این محقق در رابطه با ضرورت انجام این طرح افزود: با توجه به اینکه کرم ضد آفتاب یکی از پرمصرفترین محصولات آرایشی بهداشتی در کل دنیاست، بهبود کیفیت آن میتواند به میزان قابلتوجهی خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد. بنابراین کیفیت محصولات آرایشی بهداشتی یکی از اصلیترین اهداف طرح حاضر است.

به گفته وی، ساختار نانویی این کرم به رهایش تدریجی ترکیب ضد سرطان کمک میکند و از سوی دیگر پس از استفاده از این کرم، اثرات سفیدی آن بر روی پوست باقی نخواهد ماند.

آشناگر با بیان اینکه این کرمها به دلیل دارا بودن نانوذرات اکسیدی قابلیت بالایی در جذب اشعه فرابنفش نور خورشید دارند، عنوان کرداین کرمها به دلیل دارا بودن نانوذرات اکسیدی قابلیت بالایی در جذب اشعه فرابنفش نور خورشید دارند.

 

این طرح در قالب رساله‌ مقطع دکترای سمانه آشناگر با راهنمایی دکتر محمدزمان کسایی از دانشگاه تربیت مدرس انجامشده است. این رساله که با همکاری یک شرکت بینالمللی توسعه‌ فناوری انجامشده که تحت عنوان رساله‌ موردنیاز صنعت به تأیید داوران ستاد ویژه‌ توسعهی فناوری نانو نیز رسیده است.

تاریخ:۱۳۹۸/۲/۱۱ ساعت:۹:۰۰
برای ارسال نظر وارد سایت شوید
Template by JoomlaShine