Super User
⬅️ در سالی که مزین به نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین است یکی از راه‌های تامین اقتصادی مواد غذایی، باغی و دامی و افزایش بهره‌وری منابع آب و خاک، بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه کشاورزی هوشمند است. ⬅️
اقلیم صنعت- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اجرایی شدن ۷۰ درصد شبکه ملی اطلاعات
وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی که رویکردی اجتماعی، کارگری و اقتصادی دارد،
– به نظر کارشناسان، آمریکا بیشترین سود را از جنگ اوکراین می برد

Template by JoomlaShine