نقش بازار سرمایه در ایجاد اشتغال

(0 رای‌ها)

اقلیم صنعت به نقل از ایسنا برای کشوری در حال توسعه مانند ایران میتواند مهم باشد که چه مقدار از اشتغال در جامعه توسط بازارهای پولی و مالی به وجود می آید. آمارها در این مورد نشان میدهد

که در سال ۱۳۹۴ تعداد شاغلان در بازار سرمایه ایران نسبت به سال قبلش با افت ۱.۹ واحدی مواجه بوده است.

با بررسی آمار نیروی شاغل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مشاهده میشود که نیروی شاغل در این مجموعه با افت ۱.۹ درصدی همراه بوده است. نیروی شاغل در بازار سرمایه در سال ۱۳۹۳، ۵۶۸ هزار و ۱۷۱ و در سال ۱۳۹۴، ۵۵۷ هزار و ۴۲۸ نفر بود.

صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۱۰۶ هزار و ۳۵۸ نیروی شاغل و بانکها و موسسات اعتباری با ۹۶ هزار و ۱۳۹ شاغل بیشترین جمعیت شاغل را در میان صنایع بورسی تشکیل میدهند.

طبق آمار هایی که شرکت بورس اوراق بهادارمنتشر کرده در مجموعه مورد مطالعه آن آمارها، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و مخابرات در جایگاه بعدی ایجاد اشتغال در بازار سرمایه قرار دارند. در مجموع پنج صنعت خودرو، بانکها، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و مخابرات در حدود ۷۰.۱۳ درصد از جمعیت شاغل در مجموعه مورد مطالعه این آمارهای شرکت بورس را تشکیل میدهند.

در مقیاس کلان براساس آمار نیروی شاغل منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نیروی شاغل در کلیه بخشهای اقتصادی در پایان سال ۱۳۹۴ معادل ۳۱ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۶۰۷ نفر است، بنابراین سهم مجموعه نیروی شاغل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از کل نیروی شاغل در سال ۱۳۹۴ در حدود سه درصد است.

در سال ۱۳۹۴ جمعیت شاغل در شرکتهای بورسی در بخش صنعت در حدود ۶ درصد از نیروی کار شاغل در بخش صنعت کل کشور را تشکیل میدهند. این سهم برای بخش خدمات دو درصد و برای بخش کشاورزی کمتر از یک درصد است.

جمعیت شاغل در نهادهای فعال در بازار سرمایه طی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با رشد ۵.۳ درصدی همراه بود به گونهای که جمعیت شاغل در این حوزه با ۷۶۲۹ نفر در سال ۱۳۹۳ به ۸۰۳۷ نفر در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت.

در میان نهادهای فعال در بازار سرمایه نیروی کار شاغل در نهادهای مالی بیش از ۸۳ درصد از کل جمعیت شاغل در بازار سرمایه را تشکیل میدهد به گونهای که تعداد شاغلان در این نهادها از ۶۳۵۹ نفر در سال ۱۳۹۳ با رشد ۵.۳ درصدی به ۶۶۹۵ نفر در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است. همچنین جمعیت شاغل در ارکان بازار سرمایه از ۱۲۸۰ نفر در سال ۱۳۹۳ به ۱۳۴۲ نفر در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.

 

انتهای پیام

برای ارسال نظر وارد سایت شوید
Template by JoomlaShine