با ملحقاتش؛ حداقل دریافتی کارگران در سال 96 یک‌میلیون و۱۳۰هزار تومان

(0 رای‌ها)

مهر- مجموع حداقل دریافتی یک کارگر با حداقل حقوق پایه مصوب، با احتساب ملحقات در سال آینده یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود.

 

 

هفته گذشته طبق روال هر ساله، حداقل دستمزد کارگران در نهایت پس از چانهزنی و مذاکرات سه گروه کارگری، کارفرمایی در جلسهای که بیش از ۱۲ ساعت به طول انجامید، در شورای عالی کار تعیین شد.در نهایت حداقل حقوق سال ۹۶ برای حداقلی بگیران سال ۹۵ (پایه حقوق ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان) 5/14 درصد و برای سایر سطوح مزدی (پایه حقوق بیش از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان) ۱۲ درصد افزایش یافت.

اما بلافاصله پس از جلسه تعیین حداقل دستمزد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبهای «حداقل دستمزد را یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان» اعلام کرد که نحوه محاسبه این حداقل حقوق برای بسیاری سوالبرانگیز شد که این میزان چگونه محاسبه شده است. هر چند این محاسبه وزیر صحیح است اما حداقل دریافتی مورد محاسبه ربیعی، برای یک خانواده همراه با دو فرزند است

در همین زمینه محبوب یاقوتی، کارشناس رسمی دادگستری در رشته روابط کاروکارگری و تامین اجتماعی با یادآوری مصوبه شورای عالی کار در خصوص جزییات حداقل دریافتی سال ۹۶ و محاسبات مربوطه میگوید: براساس مصوبه شورای عالی حداقل مزد روزانه ۳۰۹ هزار و ۳۷۷ ریال تعیین شد که با محاسبه ۳۰ روز، حداقل حقوق پایه ماهانه در سال آینده ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ هزار تومان است

وی با اشاره به اینکه حق پایه سنوات سال آینده نیز روزانه 17 هزار ریال در نظر گرفته شده است، گفت: پایه سنوات به کارگرانی که یک سال از اشتغال آنان در همان کارگاه سپری شده باشد، تعلق میگیرد و اگر هم فردی کمتر از یکسال در کارگاهی مشغول باشد به محض رسیدن موعد یکساله، این ردیف باید به فیش حقوقی وی اضافه شود

این کارشناس رسمی دادگستری ادامه داد: بر این اساس حداقل دریافتی کارگران مجرد که پایه حقوق آنها، حداقل پایه مصوب (۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان) باشد با جمع پایه سنواتی، حق مسکن و بن کارگری یکمیلیون و ۱۳۰ هزار و ۹۳۱ تومان خواهد بود.

وی با اشاره به شرایط حق عائلهمندی گفت: به بیمهشدگانی که حداقل ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند بدون محدودیت تعداد اولاد، حق عائلهمندی تعلق میگیرد و برای هر فرزند سه برابر حداقل مزد روزانه، حق اولاد پرداخت میشود

 

یاقوتی با بیان اینکه با توجه حداقل مزد روزانه سال آینده که حدود ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده، حق اولاد بر هر فرزند حدود ۹۳ هزار تومان است، گفت: بر این اساس مجموع حداقل دریافتی برای یک کارگر متاهل با داشتن یک فرزند با احتساب ردیفهای پایه سنوات، حق مسکن و بن کارگری حدود یک میلیون و ۲۲۴ هزار تومان و برای یک خانواده کارگر متاهل با داشتن دو فرزند حدود یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان خواهد بود

برای ارسال نظر وارد سایت شوید
Template by JoomlaShine